Cova de la Sarsa. 1931

01-01-193101-01-1931Fernando Ponsell Cortés
"Aquest interessant jaciment, el més important en ceràmica cardial conegut fins ara en Llevant i pot ser en Espanya..."

"En l'estiu últim, havent aplegat al Sr. Ponsell notícies del perill que corria el jaciment, va dispondre precipitadament la seua excavació, que hagué de realisar amb tanta pressa que la Direcció del Servei no va tindre temps de visitar els treballs."

Entre les troballes es conten en os "numerossos traucadors dels tipos ja coneguts d'aquesta estació (...). Trossos de culleres com les ja conegudes de la mateixa procedència. Prou falanges de caprí, pel que sembla i una taba."; "collars de columbellas, algú d'ells amb una ciprea de mijà tamany, pel que sembla penjoll central; bona quantitat de closques de caragol, de variades espècies; i algunes de cardium i de pectúnculus."; restes de fauna com "cresols de cérvol i claus de senglar"; en pedra, "dos percussors, de basalt pel que sembla i que semblen estrals retocades", peces de pedra silícea grisenca treballades, una d'elles "a manera de braçalet", "dos fragments de braçalet de pissarra amb taladres en un dels seus extrems" i una "làmina menuda de sílex melat sense retocs".

En quant a la ceràmica, es trobaren "abundants tests de les conegudes varietats amb rica decoració rectilínea i cardial, que tant interés donen a aquest jaciment" entre els que destaquen "un got quasi sancer de forma ovoide i decorat en el seu terç superior amb impressions cardials. I altre got menut esferoïdal amb coll cilíndric, en la particularitat de portar una ampla pestanya en un dels costats amb tres taladres perpendiculars equidistants i amb rica decoració: amb trianguls de línies d'impressions cardilas que junt al vèrtiç porten altres impressions fetes en el natis d'un cardium, i en el fons faixes en creu."

(La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado 1931: 16-18)


Back to top