Cova de la Pechina. Bellús. 1931

01-01-1931Fernando Ponsell Cortés
"Aquest redòs millor que cova, al que dona nom la seua forma de closca, es troba en l'estret pas denominat Estret de les Aigües, per on ix de la vall d'Albaida el riu que pren el seu nom, i com a un quilómetro aigües amunt de Cova Negra, ja al terme de Bellús i sobre unes escarpes properes a la marge esquerra del riu.

Va descobrir aquest jaciment el colaborador D. Gonzalo J. Viñes, en les seues espigolades d'estacions quaternaries per les immediacions de Cova Negra, jaciment aquest que ve excavant per encàrrec del Servei.

El menut depòsit que resta de la Cova de la Petxina, cobrix l'espai existent entre el peu de les escarpes i uns campets d'olivera immediats que degueren formar-se a expenses del jaciment, del que després es continuaria prenent terra per a abonar les plantes.

La fauna obtinguda es poc abundant i menys variada, semblant estar reduïda a èquids i cèrvits.

El material lític, no del tot estudiat, permet anticipar l'aparició de totes les varietats del musterià. En altra campanya s'acabarà d'excavar aquest jaciment."
Back to top