Cova Negra. Xàtiva. 1931

01-01-193101-01-1931Gonzalo Viñes Masip
"Interessava, per a clarificar per ara alguns punts d'estudi del material obtingut en anteriors campanyes d'excavacions d'aquesta estació, dedicar enguany alguns dies a Cova Negra, i així es va fer pel Sr. Viñes al acabar els treballs en l'immediat jaciment de la Cova de la Petxina.

La llabor d'aquest estiu es va dedicar especialment a la galeria observada en campanyes anteriors, confirmant-se les valoracions ja fetes, i en part publicades al I tom d'Archiu, en especial observant-se ultimament: l'utilisació de l'os des dels mes antics nivells. Després del depòsit que es porta explorat sembla trobar-se altre ben distint en quant a les seues característiques mineralògiques i a la técnica i tipologia del material lític, observació que, de confirmar-se als futurs treballs, tal volta done lloc a descobriments d'excepcional interés arqueològic, per a les llabors del qual es precisarà desmontar les grans roques que coronen l'estrat actualment."

(La Labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 1931: 4-5)


Back to top