Cova Negra. Xàtiva. 1933

07-07-193319-07-1933Fernando Ponsell Cortés
Camilo Visedo Moltó
"En la Cova Negra, de Xàtiva, els treballs d'excavació dirigits per D. Gonzalo J. Viñes es realisaren entre el 7 i el 19 de juliol. En octubre hagué de realisar-se una llabor supletoria amb la fi d'impedir el perill de solsida sobre el camí de Bellús, que l'acumulament de terra i pedres tretes en les treballs anteriors feia témer."

"Continuant el pla traçat per a l'investigació del jaciment, ha segut possible el passat any penetrar en la suposta galeria que, tancada i amagada pels materials quaternaris, s'entreveïa en el contrafort rocós del costat dret de la rampa d'accés a l'actual cova."

"L'ordenada desmontada dels estrats quaternaris immediats al nou recint, tant més interessants quant més a cobert es troben de tota profanació, ha donat un ric i abundant material lític i curiosíssims ossos llaurats i tal volta pintats. En relació amb aquest apreament, que un detingut examen ha de controlar, s'han trobat ocres rojos que pogueren haver servit al primitiu home musterià per a la pintura del cos o dels ossos per ell utilisats. Entre les restes de fauna, pertanyents a les mateixes espècies trobades en altres sectors del jaciment, s'ha arreplegat un molar de bon tamany d'Elephas Antiquus.

Tot sembla indicar que l'excavació de Cova Negra ha aplegat a un moment d'extraordinari i capital interés."

(La Labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 1933: 7-8)

Back to top