Sala permanent de Món Romà

Zones

  • Pati

  • La Romanització

    Sala IX
    La sala IX, presidida pel mosaic de Font de Mussa, està dedicada a la Romanització.
  • El comerç romà

    Sala X
    El recorregut del comerç s’inicia amb una recreació d’unes restes i en el casc d’una nau mercant s’exhibixen monedes, vaixelles d’importació i àmfores de tot el període romà.
  • La ciutat romana

    Sala XI
    La sala XI es dedica a la ciutat a partir de temes com la planificació urbana, l’abastiment d’aigua, la construcció o la vida quotidiana.
  • El món rural

    Sala XII
    Les troballes de la vil·la de Font de Mussa (Benifaió) i del Pla de´l’Arc (Llíria), acompanyats per la magnífica escultura en bronze de l’Apol·lo de Pinedo ajuden a conéixer la vida rural.
  • El món funerari

    Sala XIII
    L’ambientació d’unes quantes tombes i làpides funeràries de l’àrea valenciana es completa amb els aixovars de la necròpolis de Tisneres (Alzira) i una important col·lecció d’inscripcions i lluernes, paganes i cristianes, de diverses procedències.
  • Els visigots

    Sala XIV
    La sala dedicada a l’època visigoda, mostra la transformació gradual de la societat romana durant els últims segles de l’Imperi.
  • Inscripcions romanes

    Tarima inscripciones
Back to top