Back to top

Fitxes i vals

Vitrina 178
Són formes de diners d'ús restringit que només obliguen l'àmbit responsable de la seua emissió, normalment empreses i comerços. El seu valor s'expressa en productes, servicis o termes monetaris.
Back to top