L’Eneolític: l’aparició dels metalls

Sala VIII
A partir del III mil·lenni aC. les comunitats llauradores alcen els seus poblats prop de les terres de cultiu. Els punyals, punxons, puntes de javelina i destrals de coure se sumen a l’utillatge de sílex, os i pedra polida, com podem observar en els poblats de l’Ereta del Pedregal (Navarrés) i la Rambla Castellarda (Llíria). La creixent complexitat social es manifesta en el ritual funerari, utilitzant les coves naturals com a necròpolis en què es depositen aixovars que comprenen objectes de la vida quotidiana i distintes classes d’ídols, com en la Cova de la Pastora (Alcoi), en la que també es documenta la pràctica de la trepanació cranial. Cap a mitjan del III mil·lenni aC. apareixen els Vasos Campaniformes.

Vitrines

Back to top