Les plaquetes gravades de la Cova del Parpalló (Gandia, València). VI. Galeria

Vitrina 24
Amb independència del significat que tinguera per als seus creadors, l’art paleolític pot ser valorat d’acord amb la seua temàtica. En la Cova del Parpalló (Gandia, València), esta es reduïx els animals i els signes. Els primers, coincideixen amb els herbívors de major rendibilitat càrnia. Els signes indiquen la presència de regles expressives pròpies.
Back to top