En abril, lletres mil. Abans de les lletres, dibuixos. Els jeroglífics


2020
Fullet
Back to top