Serie de Trabajos Varios 119

Del neolític a l'edat del bronze en el Mediterrani occidental: estudis en homenatge a Bernat Martí Oliver

2016
Museu de Prehistòria de València , ISBN 978-84-7795-755-3 , 528 p.